• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

    7
    7

Imprmasyon ng lugar

Is built from mud (mud brick) is located in the center of the Saudi capital‚ Riyadh.

Oras

Karaniwang oras 2
Bukas: 8 صباحا
Sirado: 10 مساء