• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

    7
    7

Imprmasyon ng lugar

Air force Museum represents the historical development of the Royal Air Force Arabia since its inception at the hands of King Abdulaziz to what we have reached in this era.

Oras

Karaniwang oras 2
Bukas: 8 صباحا
Sirado: 9 مساء