გასართობი და სახალისო ადგილებში

იხილე საუკეთესო ადგილას ქალაქის


roznamah.sa

روزنامةالترفيه هو حساب ينقل لكم معلومات الأنشطة الترفيهية في السعودية، وهي إحدى مبادرات الهيئةالعامةللترفيه